Medarbejdere hjemsendt på ubestemt tid

tirsdag D. 24 marts 2020 - Skrevet af Peter

HC Midtjylland har valgt at gøre brug af regeringens trepartsordning, der sender medarbejdere og spillere hjem med løn støttet fra denne ordning. Spillere og trænere har dog ikke været samlet den seneste tid.

Det er pr. 20. marts besluttet at spillere, trænere og stab sendes hjem med støtte af regeringens trepartsordning. Herved dækkes en del af vores lønudgifter, mens klubben i perioden ikke kan kræve at nogen af de tidligere nævnte personer arbejder.

Træningen er dog allerede nedlagt pr. 11. marts 2020, ligesom de administrative ansatte har arbejdet hjemmefra i videst mulige omfang, som regering har anbefalet.

Situationen er ekstraordinær og som håndboldklub er vi ramt ekstra ordinært hårdt økonomisk, og vi ønsker at vise rettidig omhu med hensyn til klubbens fremtid og de ansatte i denne situation. Med denne løsning håber vi at komme så helskindet som muligt igennem Covid-19.

Vi er meget taknemmelige over de initiativer, der tages for at modvirke denne ekstra ordinære situation, det være sig trepartsordningen, såvel som andre initiativer, der gør os i stand til at tage vare på både vores klub, arbejdspladser, vores spillere og træneres tryghed.

Trepartsordningen vil som udgangspunkt dække frem til d. 9. juni. Det er endnu uvist, hvordan den resterende del af sæsonen afvikles, hvorfor den pt. stadig er udsat på ubestemt tid.

Vi har som klub igangsat yderligere initiativer til at støtte op om klubben og igangsætter løbende disse initiativer – bl.a. salg af virtuelle billetter til brug i næste sæson – salg af folkeaktier med fordele m.m. Evt. spørgsmål rettes på mail til bestyrelsesformand Kim Simonsen (ks@hcmidtjylland.dk) eller Salgschef Peter Andersen på (pa@hcmidtjylland.dk